"Hvad gjorde Elna Munch den 19. juni 1918 som den første kvinde i Danmark" kunne være det spørgsmål du fik stillet, blandt mange.
Der er flere kategorier at vælge i mellem.

Spørgsmålet kan være alm. tekst spørgsmål, billede eller video.
Du har 20 eller 15 sekunder til hvert spørgsmål. Svarer du forkert mister du point og du har mulighed for at springe spørgsmål over.
Nogle kategorier indeholder korte informationer om spørgsmålet.
Du kan kæmpe mod en anden via Multiplayer (Flerspillere) funktionen.

Download App from App Store